Bazı kerametlerini gören halk bir müridi ziyaret etmeye başlamış. Mürid bu halden çok sıkılmış ve şeyhine durumu anlatıp nasıl kurtulacağını sormuş.

Şeyhi de: . ; ;

— «Sana gelenler fakir ise onlara borç para ver. Zengin iseler-ödünç para iste» demiş.