Tüccarın biri ticaret için sefere çıkarken ambarındaki buğdayları bir arkadaşına emânet etmiş. Emânet ettiği arkadaşı ise buğdayları satıp parasını da bir güzel yemiş. Tüccar uzun seferinden dönünce buğdayları arkadaşından istemiş.

Arkadaşı:

— Vallahi dostum buğdayı fareler yedi bitirdi. İkiyüz batman buğdaydan hiç bir şey bırakmadılar, demiş.

Zeki tüccar arkadaşının çocuğu kendi evinin önünden geçerken içeri almış ve eve saklamış. Ertesi günü arkadaşını pek kederli görünce sebebini sormuş. Arkadaşı:

— Hiç sorma dostum! Oğlumu kaybettim… demiş. Tüccar:

— Ben oğlunu gördüm. Dün bir kartal havalandırıp götürdü, demiş.

Arkadaşı inanmamış:

— Nasıl olur demiş, koskoca çocuğu bir kartal götürür?.” Hernen tüccar bu sözü fırsat bilip:

— îkiyüz batman buğdayı yumruk kadar fare nasıl yiyip bitirdi ise senin çocuğu da kartal öylece götürdü, demiş.

Arkadaşı çaresiz kalınca tüccara buğdayını vermek mecburiyetinde kalmış.