Yavuz Sultan Selim gayet sade giyinir, süse ve zinete itibar etmezdi.

Kendisine:

— Sultanım, siz de daha güzel elbiseler giyer ve daha mutantan gezebilirsiniz, bunu neden yapmazsınız? Diye sorduklarında O şöyle derdi:

— Bizden başkaları, bize hoş görünmek ve kendilerini beğendirmek için süslü ve zinetli elbise giyerler, ya biz kendimizi kime beğendirmek için zinet takınacağız, temiz olsun, Allah indinde güzel olsun, bizim için o kâfidir, derdi.

Bir gün oğlu Süleyman’ı, (Geleceğin Kanunîsi) fazlaca süslü elbise giyinmiş görünce, şöyle söyledi:

— îki gözüm evlâdım, bu kadar zinetlenmene ne hacet!., O kadar çok süslenmişsin ki, annene birşey kalmamış, dedi.