İmanlı bir kadın, çocuğunu emzirirken daima «Yasin» Sûresini baştan sona kadar okurmuş. Kadın Yasin’i bitirinceye kadar da çocuk emmeyi bitirir ve bu âdetini muntazaman devam ettirirmiş. Çocuk büyümüş, hayırlı, alim, fâzıl bir zat olmuş. Kadın oğluna ara – sıra dermiş:

—- Oğlum! Sakın bu fazileti hep kendinden bilme, ben seni Yasin sütü ile büyüttüm!..