Umûmî vasıtaların birinde bir genç ile, bir ihtiyar kadın yan yana otururlar. Yaşlı kadın bir ara, darlanarak yanındaki uzun saçlı genç erkek delikanlıyı kız zannederek:

— Kızım biraz kenara çekil, iyice sıkıştık, der. Delikanlı: «Teyze! Ben kız değilim» diye cevap verince, bu defa yaşlı kadın:

— Vah vah gencecik yaşta dul kalmış, diye cevap verir.