Şeyhin biri hac niyeti ile Kabe yolunu tutmuş. Bir müddet yol aldıktan sonra yolda eşkiyalara rastlamış. Eşkiyalar parasını almışlar. Kıymetli eşyasına da el koymuşlar, Şeyh hiç itiras etmeden hepsini vermiş. Yalnız öldürmemeleri için çok yalvarmış. Kâbeyi bir defa olsun görmek için yola çıktığını onun için canına kıymamalarını aksi halde o gökte uçan kuşların bile şahit olup onları ele verebileceğini söyledi ise de öldürmüşler.

Şeyhin öldürüldüğü kısa zamanda duyulmuş. Bir gün şehrin pazarında, birkaç kişi gök yüzündeki kuşlara bakarak .

— Bu kuşlar sakın Şeyhi öldürdüğümüzü gören kuşlar olmasın, demişler ve gülüşmüşler.

Şeyhin müridlerinden biri de bunu duymuş hemen kadıya haber verip katil ve eşkiyayı yakalatmış.