Sultan Mahmut bir çocuğa çıkarmış bir altın vermiş. Çocuk bu parayı almamış. Niçin almadığı kendisine sorulunca:

— Eve gidince babam, annem sen bunu bir yerden çaldın, derler, demiş.

Sultan Mahmut da: «Bana bunu padişah verdi dersin» deyince, Çocuk:

— O zaman hiç inanmazlar. Padişah verseydi bu kadar az vermezdi, derler demiş.

Padişahın bu söz çok hoşuna gitmiş ve çocuğa” bir kese altın vermiş.