Sahabe-i Kiramdan Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

— Ben Resûlüîlah sallallahu aleyhi ve sellem’den iki çeşit ilim aldım. Bunlardan biri size anlattığım ilimlerdir, ikincisini ise söylersem boğazımı keserler, ikinci ilim esrar ilmidir. Herkes bunu anlayamadığı gibi Allahü Teâlâ da onu herkese vermez.

* * *