Beyazıd-ı Bestamî Hazretlerine birisi, elindeki değnekle vurunca, sopası kırıldı. Hazreti Şeyh sopası kırılan adama, yeni bir sopa ve bir tas da bal alıp özür dilemeye gitti:

— Bana vurmakla sopan kırıldı. Kusura bakma, al sana yeni bir sopa, bu bal da senindir, helâl olsun ye! dedi.