Birinci tabakadan olan Şakik bin ibrahim El-Belhî Hazretleri (k.s.) ibrahim Edhem Hazretleri ile sohbet etmiştir. Zamanın mânevi erleri arasındaki o sohbetin nasıl geçtiği insan zekâsının anlayabileceği bir şey değildir. Ne var ki aşağıya aldığımız bir kıssa onların ne kadar Hakka teslim olduklarını beyan hakkında küçük bir misâldir.

Birgün Şakik Belhî Hazretleri ile ibrahim Edhem Hazretleri sohbet ederlerken Hz. Şakik:

— Günlük yaşayışınızı teminde nasıl hareket edersiniz?, diye İbrahim Edhem Hazretlerine sordu.

İbrahim Edhem Hazretleri ona şu cevabı verdi:

— Birşey bulursak şükrederiz, bulamadığımız zaman da sabrederiz…

Hazreti Şakik’in bu söze cevabı şöyle oldu:

— Ya Edhem! Horasan’ın köpekleri de böyle yaparlar! ibrahim Edhem Hazretleri:

— Öyleyse siz ne yaparsınız?, diye sordu. Şakik’i Belhî Hazretleri:

— Biz bulduğumuz zaman dağıtır, bulamadığımız zaman da şükrederiz’, diye cevap verince, İbrahim Edhem Hazretleri onu ahundan öperek:

— Üstad sensin!, dedi.

Siyerü’ssalihîn kitabında bu hikâyenin tersi olduğu” yazılmaktadır. (Fefhem)