Eshaptan Amr b. As hazretleri, Peygamberimize bir gün:

— Ya Resûlallah! Dünyada en çok kimi seversiniz? diye sordu. Hazreti Peygamberimiz: ,

— Kadınlar arasında Âişe’yi, buyurdular. Sonra Amr hazretleri yine sordular:

— Ya Resûlallah! Erkekler arasında kimi en çok seversiniz? Hazreti Peygamber Efendimiz:

— Âişe’nin babasını! buyurdular.

Onun babasının ismi Sıddık, kızının ismi de Sıddıka unvanıyla şe-reflenmiştir. Allah cümlemizi onların yolunda kılsın.