İmamı Rabbani (k.s.) Hazretlerinin çok yazmasının sebebi soruldu. O da şu cevabı verdi:

— Bize bütün yazılarımızı ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdî’nin “Aleyhirrahmeti vettehiyyat verridvan” okuyacağı ve hepsini makbul bulacağı bildirildi. Böyle çok yazı yazmamın sebebi budur.