Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır fetholunup Emanet-i Mukaddese ve hilafet istanbul’a taşındığında, Yavuz, en emin adamlarından biri olan Kemal Paşa – zadeyi Mısır’ın emlâkinin yazılmasına memur etti. Kemal Paşa – zade riyasetindeki memurlar yazıp – çizdikten sonra Mısır’da her şeyin vakıf olduğunu ve istanbul’a bir şey getirmenin mümkün olmadığını bildirerek:

— Mısır’da uçan kuştan yerde gezen canlılara Kadar herşey vakıftır, dediler.

Bu haber kendisine ulaşan Osmanlı Sultanı Büyük Yavuz, kendisine hiç bir şey getirilemeyeceğini öğrenince:

— Zararı yok!.. Bize Hadim-ül Haremeyn olmak şerefi yeter, buyurdular.

Osmanlıların bir emperyalist olduğunu ve kendi idaresinde bulunan milletleri sömürdüğünü iddia edenlerin kulakları çınlasın. Osmanlılar kendi idaresindeki yerleri değil sömürmek, onlara hazineden yardım yaparak imar bile etmişlerdir. Bugün yabancı diyarlarda kalan Osmanlı eserleri bunun bir nümunesidir.