Sünbüllü Sinan Hazretleri, talebeleri ile bir gün derste iken Hızır Aleyhisselâm Medreseye gelir. Üstad talebelerine Hızır Aleyhisselâm’ın geldiğini haber verince, hemen hepsi işaret edilen tarafa doğru giderler. Yalnız Muslihiddin ismindeki talebesi ise hiç kıpırdamaz ve devamlı rabıta ve tefekkür ile meşgul olur.

Efendi Hazretleri: .

— Evlâdım Muslihiddin! Arkadaşların Hızır Aleyhisselâm ile konuşuyorlar, ondan bir takım sırlar öğreniyorlar, diye birkaç defa tekrarlar.

Muslihiddin Efendi başını göğsü üzerinden kaldırarak, «Hızırım da sensin, üstadım da sensin, efendim de sensin» diye cevap verir.

Bu defa üstadı Sünbülü Sinan Hazretleri: «Evlâdım sen merkezi bulmuşsun, halin üzere devam et» diye cevap verir.