Onaltıncı asır sonlarında Almanlar, Macaristan’daki Sobotska palangamızı muhasara ettiler. Bu muhasara bir kurban bayramı arifesine rastlamıştır. Palanganın muhafızları bayramda kesmek için gayet büyük bir koç beslemişlerdi; kendilerine imdat gelmiyeceğini anlıyan yüz kadar muhafız, atlandılar ve palangadan yalınkılıç çıkarak düşmanın muhasara hatlarını yardılar, kurtuldular. Bu çıkış hücumuna palangadaki koç da, boynuzlariyle iki alman askeri öldürerek atlılarla beraber Budin’e kadar gelmişti, askerler adını «Gaza Koç» koydular ve kurban bayramında Budin’de kestiler. Gazi Koça bu suretle «Şahadet» de nasip oldu.