Bir gün İbrahim Edhem Hazretlerinin de hazır bulunduğu bir mecliste bir zat: «Şu saraylar ne muhteşem Saraylardır» diyerek yapılan evleri gösterdi.

ibrahim Edhem Hazretleri: «Asıl saray bu değil, kabir sarayıdır. Çünkü bunlar eskir, harap olup gider ama kabir sarayları eskimez. Kabirden murad ise kabirin taşı toprağı değil, manevî varlığıdır» dedi.

Bu mecliste, o muhteşem saraylarda oturan bir de paşa vardı, İbrahim Edhem Hazretlerinin kim olduğunu bilmeden «Bu sofular da her şeye bir kulp takar» diyerek bir tokat vurdu, İbrahim Edhem Hazretleri hiç karşılık bile vermeden, çekip gitti.

Biraz sonra bu hadiseye şâhid olanlar: «Sen ne yaptın. O senin tokat vurduğun adam eski Belh Sultanı İbrahim Edhem’dir. O Allah için tacını tahtını terkedip terki dünya eylemiştir.» dediler.

Hata ettiğini anlayan kumandan, ibrahim Edhem Hazretlerini bularak:

«Hakkını helâl et. Ben hata ettim» dediğinde, İbrahim Edhem Hazretleri: «Asıl sen hakkını helâl et. Çünkü bana tokat vurmakla, senin belki elin ağrımıştır. Biz ise böyle şeylerden zevk alırız dedi.