Adamın birisi oldukça bed suratlı imiş. Arkadaşları bir gün kendisine, seninle koca bir ömrü geçirmeye mahkûm olan karına acımak lâzım, demişler.

Adam:

— Arkadaşım demiş, eğer sen benim hanımı görseydin işte o zaman sen bana acırdın.