Yahûdinin biri Ali Kerremellahü Veche’ye:

— Ya Ali! Mademki kaderde ne varsa o olur diyorsun. Kendini şu yardan aşağı atsana!-, dedi.

Hazreti Ali:

— Niçin atacağım kendimi? diye sorunca Yahûdi:

— Kayadan düşüp öleceksin, nasıl olsa başına gelecek, ölmeyeceksen zaten ölmeyeceksin demektir. Kaderde ne varsa o olur, dedi. Hazreti Ali ona şu cevabı verdi:

— Yardan aşağı kendimi atarsam ne olacağım benim için meçhul, Allah için malûmdur. Ben bilmediğim bir meseleye lüzumsuz yere tevessül edersem, bu Allah’ı imtihan etmek olur ki, bir kulun Allah’ı imtihan etmeye, bir talebenin hocasını imtihan etmeye hakkı yoktur. Demek ki, şu anda kaderde seninle bu meseleyi konuşmak varmış da, benim kendimi kayadan atmam yokmuş. Eğer kader tecellî ederse ben zaten kendimi yardan aşağı atarım, dedi.

Tabii bu veciz cevabı karşısında yahûdi cevap verecek bir şey bulamadı.