Allah’ın izni ile ölüleri dirilten Hazreti İsa’ya kavmi yüzlerce sene evvel ölmüş olan Nuh aleyhisselâm’ın oğlunun kabrini göstererek:

— Bu kabirdekini diriltir de senin nübüvvetini tasdik ettirirsen, sana îman ederiz, dediler.

İsa aleyhisselâm o kabrin başına varıp, «Kum büznillah, Allah’ın izniyle kalk!» dedi, kabir yarılıp, içinden ak sakallı bir zat çıkıp: «La ilahe illallah İsa Ruhullah» dedi. Hazreti İsa ona, kim olduğunu sordu. O, «Ben Nuh’un oğluyum» dedi.

İsa aleyhisselâm: «Sizin zamanınızda saç sakal ağarmazdı. Bu hal nedir böyle?» deyince, O:

— Ya İsa! Bana kalk dendiği zaman kıyamet koptu zannettim. Ben öleli birkaç bin sene olduğu halde hâlâ ölümün acısını unutmadım. Tekrar ölürüm korkusuyla bir anda saçım sakalım ağardı, dedi.

İsa Nebi: «Yaşamak istersen dua edeyim de yaşa» dediği zaman:

— Hayır ya İsa! Ölüm acısı o kadar şiddetli ki, bir daha Ölmemek için yaşamak istemiyorum, dedi ve hemen kabrine geri girdi.

İsa aleyhisselâm’ın bu açık mu’cizesini görenlerden nasibi olanlar îman etti, olmayanlar ise yine inkârlarına devam ettiler.