Padişahın biri, oğlunu alim bir zata; ilim tahsili için teslim etti.

Seneler geçmesine rağmen çocukta bir ilerleme göremeyen padişah, alim zata: «Başka çocukları görüyorum hepsi mezun olup derslerini tamamladılar. Onlara gösterdiğin ihtimamı bizim çocuğa niçin göster-miyorsun?» deyince Alim:

— Padişahım hepsine gösterdiğim ihtimam musavî ne yapayım ki istidatlar muhtelif, dedi.