Adamın birinin gözü ağrıyordu. Bir baytara muayene için gitti. Baytar hayvanlara yaptığı ilâcı ona da yapınca, adamın gözü kör oldu. Adamcağız baytarı hakime şikâyet etti. Hakim baytara hiç ceza vermedi ve: «Eğer bu adam eşek olmasaydı sana muayeneye gelmezdi» dedi.