1. Ana Sayfa
  2. Diğer
  3. Hutbe Duaları Arapça ve Türkçe Anlamı

Hutbe Duaları Arapça ve Türkçe Anlamı


HUTBE DUALARI

Birinci basamakta:
Anlamı:
Ey cömertlerin en cömerdi, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bize merhamet kapılarını aç; lütuf ve kereminin hazinelerini bize kolaylaştır.
اَللّٰهُ مَّ اَّفْتَحَّْ عََّلَيْنَا اََّبْوَابََّ رََّحْمَتِكََّ وََّيَ سرَّْ عََّلَيْنَا خََّزَائِنََّ فََّضْلِكََّ
وَكَرَمِكَ يََّا اََّكْرَمَ اَّْلاَكْرَمِينَ وََّيَا اََّرْحَمَ اَّل راحِمِينََّ
Üçüncü basamakta:
Anlamı:
“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi
kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim gerçekten bana mülk verdin ve
bana sözlerin yorumunu öğrettin. Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni Salihlerden eyle.
(Taha Suresi, 25-28.ayetler)
رَ ب اَّشْرَحْ لَِّي صََّدْرِي وََّيَ سرْ لَِّي أََّمْرِي َّ
وَاحْلُلْ عَُّقْدَةً مَِّنْ لَِّسَانِي يََّفْقَهُوا قََّوْلِي رَ ب قََّدْ آَّتَيْتَنِي مَِّنَ اَّلْمُلْكِ وََّعَ لمْتَنِي مََِّّنْ تََّأْوِيلِ اَّْلاَحَادِيثَِّ
رَ ب زَِّدْنِي عَِّلْمًا وََّفَهْمًا وََّاَلْحِقْنِي بَِّال صالِحِينََّ.
Son basamakta:
Anlamı:
Allah’ım bu şeref benim değil, bu makam benim değil, (sen verdin). Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım işi kabul eyle! Bütün nebi ve Resullere selam olsun. Bütün kainatın sahibi Allah’a hamd olsun.
اَللّٰهُ مَّ هََّذَا اَّل شانَُّ لََّيْسََّ بَِّشَانِي وََّهَذَا اَّلْمَكَانُ لََّيْسَ بَِّمَكَانِيَّ
اَللّٰهُ مَّ يََّ سرْ لَِّي اََّمْرِي وََّتَقَ بلْهُ مَِّنِ ي وََّسَلاَمٌ عََّلٰى جََّمِيعِ اَّْلاَنْبِيَاءِ وََّالْمُرْسَلِينََّ
وََّالْحَمْدُ لَِِّّٰلِّ رََّ ب اَّلْعَالَمِينََّ.
Birinci Hutbede okunan dua:
Anlamı:
Hamd Allah’a mahsustur. Ona tövbe eder, ondan yardım ister, ondan bağışlanma dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve yaptığımız kötü işlerden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına onun ortağı olmadığına şahitlik ederiz. Ve yine şahadet ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, ehline ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Allah’ın kulları, Allah’a karşı gelmekten sakının ve ona itaat edin. Şüphesiz Allah takva sahipleri ile beraberdir.
اَلْحَمْدُ لَِِّّٰلِّ اََّلْحَمْدُ لَِِّّٰلِّ اََّلْحَمْدُ لَِِّّٰلِّ نََّحْمَدُهُ وََّنَسْتَعِينُهُ وََّنَسْتَغْفِرُهُ وَّ نََّتوُب اَِّلَيْهِ وَنَعُوذُ بَِّالِّٰلَِّّ مَِّنْ شَُّرُورِ اََّنْفُسِنَا وََّمِنْ سََّ يئَاتِ اََّعْمَالِنَا
وَال صلَاتُ وََّال سلَامُ عََّلٰى رََّسُولِنَا مَُّحَ مدٍ وَََّّ عََّلٰى اَّٰلِهَِّ وََّأصْحَابِهِ أَّجْمَعِينَ. مَنْ يََّهْدِ اَّلِّٰلَُّّ فََّلاَ مَُّضِ ل لََّهَُّ وَََّّمَنَّْ يَُّضْلِلْ فََّلاَ هََّادِىَ لََّهَُّ نَشْهَدُ اََّنْ لَّاَ اَِّلهَ اَِّلا اَّلِّٰلَُّّ وََّحْدَهُ لَّاَ شََّرِيكَ لََّهَُّ
وَنَشْهَدُ اََّ ن سََّ يدَنَا مَُّحَ مدًا عََّبْدُهُ وََّرَسُولُهَُّ اَ ما بََّعْدُ فََّيَا عَِّبَادَ اَّلِّٰلَِّّ! أَُّوصِيكُمْ بَِّتَقْوَى اَّلِّٰلَِّّ وَطَاعَتِهِ.َّ
اِ تقُوا اَّلِّٰلََّّ وََّ اََّطِيعُوهَُّ اِ ن اَّلِّٰلََّّ مََّعَ اَّ لذِينَ اَّ تقَوْا وََّا لذِينَ هَُّمْ مَُّحْسِنُونََّ.
قَالَ اَّلِّٰلَُّّ تََّعَالَى فَِّى كَِّتَابِهِ اَّلْكَرِيمَِّ َّ اَعُوذُ بَِّالِّٰلَِّّ مَِّنَ اَّل شيْطَانِ اَّل رجِيمَِّ بَِّسْمَِّ اَّلِّٰلِّ اَّل رحْمٰنَِّ اَّل رحي۪مَِّ
……………………………………………………………………………. Konuyla ilgili bir ayet okunur. صَدَقَ اَّلِّٰلُّ اَّلْعَظِيمَُّ
وَقَالَ اَّل نبِىُّ صََّ لى اَّلِّٰلَُّّ عََّلَيْهِ وََّسَ لمَ: Konuyla ilgili bir hadisi şerif okunur. …………………………………………………..
صَدَقَ رََّسُولُ اَّلِّٰلَِّّ فَِّيمَا قََّالَ أََّوْ كََّمَا قََّالََّ
Bundan sonra Türkçe hitap kısmına geçilir Günün anlam ve önemine göre hazırlanan hutbe okunur.

Yorum Yap

Yorum Yap