Hicrî 1028 (Milâdî 1618) tarihinde Budin Valisi Karakaş Mehmet Paşa’dan jgelen bir mektupta Macaristan’da daire şeklinde siyah bir bulut belirip, bu buluttan kan gibi kırmızı bir yağmur yağdığı ve her biri 3-4 kantar ağırlığında kara taş gülleler düştüğü yazılıydı.