kelam

Web Sitemizi ziyarek ederek (siyer dersi kısa öz notlara ulaşabilirsiniz...! (3)
4
15 Kas, 2019

Dhbt İslam İnanç Esasları Ders Notları

dhbt *İslam dinini oluşturan üç temel esas vardır. Bunlar; -İtikadi(inanç) – KELAM -Ameli (pratik) – FIKIH...