dua

Diamond Ring with Heart Wedding Thank You Card (1)
1
28 Ara, 2019

Yatarak dua etmekte bir sakınca var mıdır?

Yatarak dua etmekte bir sakınca var mıdır? Ayakta, oturarak veya yatarak Allah’ı anmakta, dua edilmesinde bir...

16 Ara, 2019

Dua Ve Adabı Örnek Vaaz

DUA VE ADABI  Dua kelimesi, sözlükte “çağırmak, istemek, yardım talep etmek” anlamına gelmektedir. Ayrıca Allah’a sunulacak...

11 Ara, 2019

DUA الدعاء

Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” mânasındaki da‘vet ve da‘vâ kelimeleri gibi masdar olup, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya...

11 Ara, 2019

Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?

Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve...

8 Ara, 2019

Kur’an’da geçen dua âyetlerinin mahiyeti nedir?

Kur’an-ı Kerim’de dua ile ilgili âyetler geniş bir yer tutar. İki yüz kadar âyet doğrudan doğruya...

8 Ara, 2019

Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır?

Duanın kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir: a) Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir....