Sultanlardan biri tımarhaneyi teftişe gitmişti. Hastahanenin idarecileri, içkiyi çok sevdiğini bildikleri için ona içkili bir sofra hazırladılar. Doktorlarla beraber sultanın da içki içtiğini gören bir deli, bunların karşısına geçip kahkaha ile gülmeye başladı.

Hükümdar deliye niçin güldüğünü sordu. Deli ona şu cevabı verdi:

— Buraya gelmeden evvel sen ve doktorlar akıllı idiniz. Şimdi bizi görünce bize özenip deli olmak istiyorsunuz da ona gülüyorum.