Adamın biri arkadaşına şöyle bir soru sormuş:

— Yalnız bir dağın başında bir domuza rastlasan ne yaparsın? demiş.

O da:

— Tüfeğimle onu öldürürüm, diye cevap vermiş.

— Ya tüfeğin yoksa? deyince:

— Kafasına taş vururum, demiş.

— Taş ta bulamazsan ne yaparsın? deyince:

— Bıçakla öldürürüm, demiş.

— Ya bıçağın da yoksa, deyince, adam artık dayanamamış:

— Be arkadaş söyle, benden yana mısın, yoksa domuzdan yana mı? demiş.