Abdullah radıyallahu anh’ten şöyle anlatılıyor:

Peygamber aleyhisselâm:

— İçinizde kimi «rekûb» sayarsınız? diye sordu. Biz:

— Evlâdı olmayan kimseyi, diye cevap verdik.

Peygamber aleyhisselâm:

— Hayır, «rekûb» öyle kimse değildir. Asıl «rekûb» âhırete evlâd göndermemiş, yani hiç bir evlâdı vefat etmemiş olan kimsedir, buyurdu. Sonra:

— Güreşte en çok galib gelen kimi sayarsınız? diye sordu. Biz:

— Sırtı yere gelmeyen pehlivanı, dedik. Peygamber aleyhisselâm:

— Hayır, öyle değildir. Asıl, öfkelendiği zaman nefsine hakim olan kişi, en çok galip gelen ve sirtı yere düşmeyen pehlivandır, buyurdu.

(Müslim, Ebû Davud)