Bir yahudinin oğlu Peygamber aleyhisselâmın hizmetinde bulundu. Bir gün hastalandı. Resûlullah aleyhisselâm da ziyaretine gitti. Başucunda oturduktan sonra oğlana:

— Müslüman ol! buyurdu.

Bunun üzerine oğlan babasına baktı. Babası da:

— Ebu’l Kasım’a itaat et, diye söyleyince, o da müslümanlığı kabul etti.

Peygamber aleyhisselâm oğlanın hak dini kabul etmesi üzerine:

— Bu oğlanı ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun! diyerek kalktı ve gitti.