Abdurrahman bin Ebî Leyla radıyallahu anh şöyle anlatıyor:

Ensârdan Useyd bin Hudayr şakacı bir kimse olduğu için insanlarla konuşur ve onları güldürürdü. Bu sebeple Peygamber aleyhisselâm’ın böğrüne bir ağaç parçası ile vurmuştu. Useyd radıyallahu anh:

— Ey Allah’ın Resulü, sabır buyur da hakkımı alayım, dedi. Peygamber aleyhisselâm:

— Kısas hakkını yerine getir, benim sana yaptığım gibi sen de bana yap, dedi.

Useyd bin Hudayr:

— Fakat senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu, sen vururken, dedi.

Peygamber aleyhisselâm Useyd radıyallahu anh’ın, kendisinin çıplak böğrüne vurması için gömleğini kaldırdı. Allah’ın Resulü gömleğini kaldırır kaldırmaz da, Useyd radıyallahu anh hemen Peygamber aleyhisselâmın mübarek vücudunu öpmeye, yüzünü ona sürmeye başladı ve:

— Ey Allah’ın Resulü, maksadım yalnızca bu idi! dedi.

(Ebû Davud)