Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor:

Allah’ın kulları arasında öyle kimseler vardır ki, Peygamber ve şehîd olmadıkları halde, kıyamet gününde Allah nezdindeki mevkileri sebebiyle Peygamberler ve şehîdler de onlara gıpta edeceklerdir.

Sahabîler:

— Ey Allah’ın Resulü, bunların kimler olduğunu bize bildirir misin? diye sordular.

Resûlullah aleyhisselâm:

— Onlar, aralarında akrabalık olmadan ve alış – veriş münasebeti bulunmadan, Allah sevgisi ile sevişenlerdir, Allah’a yemin ederim ki, onların yüzleri nurdur ve kendileri nurdan yaratılmış minberler üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman, onlar korkmazlar, insanlar hüzünlü oldukları zaman da onlar hüzünlü olmazlar.

(Ebû Davud)