Mekke-i Mükerreme fethedilmişti… Hazreti Resulü Ekrem’e düşmanlık eden ve daima aleyhinde söz söyleyen on kişi Peygamberimiz tarafından idama mahkûm edilmişti. Bu idamlıklar içerisinde meşhur arap şairlerinden Kaab bin Züheyr de vardı. Kaab bin Züheyr Mekke fethedilir edilmez, hemen Mekke’den kaçmıştı. Fakat huzursuzdu. Kaab bin Züheyr’in kardeşi Büceyr, bir gün Resûlüllah’ın huzuruna çıkarak:

— Ya Resûlallah! Kardeşim Kaab huzurunuza gelse kabul eder misiniz? diye sordu.

Hazreti Peygamberimiz:

— Kabul ederim, ey Büceyr! buyurdular.

Büceyr, kardeşi Kaab’a haber göndererek af edildiğini bildirdi. Kaab çok sevinmişti. Koşarak Resûlüllah’ın huzuruna vardı, İslâmiyetin şartlarını öğrenerek müslüman oldu. Resûlüllahın huzurunda Peygamberimizi medheden bir kaside inşad etti. Kaside Peygamberimizin çok hoşuna gitmişti. Sırtından bürdesini çıkararak Züheyr’e hediye etti. Bu kasidenin ismi de ondan sonra Kaside-i Bürde olarak kaldı, (îmam Busıyrinin yazdığı ise Kaside-i Bür’e’dir.)