Hazreti Âişe radıyallahü anhâ’dan şöyle anlatılır:

Hazreti Âişe:

— Ey Allah’ın Resulü, hayatında Uhud gününden daha şiddetli bir gün geçirdin mi? diye sordu. Peygamber aleyhisselâm:

—; Kavmimin ‘bir çok işkencelerine uğradım. Bunların en şiddetlisi Akabe günü maruz kaldığım işkence idi. Hani o gün Abd-i Külâl’in oğlu Abd-i Yâlil’in oğluna îslâmı tebliğ edip müracaatta bulundum. Fakat arzularımın hiç birisine cevap vermedi. Üzgün bir çehre ile âdeta kendimden geçmiş bir halde döndüm. Karn-i Seâlib’e geldiğim vakit ancak kendime gelebilmiştim. Yukarıya başımı kaldırınca, beni gölgelendiren bir bulut ile karşılaştım. Bakınca orada Cibril aleyhisselâmı gördüm.

Cibril aleyhisselâm bana nida ederek dedi ki:

— Allahü Teâlâ, kavminin sana ne dediklerini, seni nasıl reddettiklerini işitti ve sana dağlara hükmeden meleği gönderdi; kendisine kavmine ne yapmasını emredersin, diye.

Bunun üzerine dağlara hükmeden melek bana nida edip selâm verdikten sonra:

— Ey Muhammed, muhakkak Allah kavminin sana ne söylediklerini işitti. Ben dağlara hükmeden meleğim.. Rabbin beni sana, istediğin şeyi bana emretmen için gönderdi.. Dilediğini emret; istersen Ahşabeyn’, yani Ebû Kubeys dağı ile karşısında bulunan dağdan ibaret bu iki dağı onların üzerine yıkıvereyim, dedi.

Peygamber aleyhisselâm ise:

— Hayır, öyle yapmanı istemiyorum; aksine, Allah’ın onların neslinden bir olan Allah’a şirk koşmadan îman ve ibadet edecek kimseleri çıkarmasını istiyorum, buyurdu.

(Buharî, Müslim)