Ebû Ümeyye Şabanî radıyallahu anh anlatıyor:

Ebû Sa’lebe radıyallahu anhe, «Ey iman edenler, kendinize bakın, siz doğru yolu bulunca, sapmış olanlar size zarar vermez.» (Mâide Sûresi) Ayeti hakkında sordum.

Ebû Sa’lebe radıyallahu anh:

— Allah’a yemin ederim ki, bu hususta malûmatı olan bir kişiye sormuş oldun. Çünkü ben Peygamber aleyhisselâma bunu sormuştum da, O da bana şöyle demişti:

— «Muhakkak iyiyi emredecek, kötüyü de nehyedeceksiniz. Tâ ki cimri ve zalimi, insanlar arasında nefsinin nevasına uymanın yaygın hâle geldiğini, dünyanın âhirete tercih edildiğini, herkesin yalnız kendi görüşüne hayran kaldığını görünceye kadar böyle yapmaya devam edin. Bunları gördüğün zaman, insanları bırak, dünya ve âhiret bakımından sana faydalı şeylerle meşgul ol ve haramdan uzak dur. Zira sizden sonra öyle bir zaman gelecektir ki, o zamanda dine sarılan ateşi eline almış kimse gibidir. O zamanda iyi amel işleyene, sizin gibi salih amel işleyen elli adamın sevabı vardır.»

Ashabı Kîram dediler ki :

— Ey Allah’ın Resulü, bizden elli kişinin sevabı mı, yoksa onlardan olan elli kişinin sevabı mı? diye sordular da Peygamber aleyhisselâm:

— Hayır, sizden olan elli kişinin sevabı, buyurdular.

(Tirmizî, Ebû Davud)