Allah’ın Resulü, Ensârdan bir kimseye aid bir bahçeye girmişti. Orada bir deveye rastladı. Deve Peygamber aleyhisselâmı görünce, inledi ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bunun üzerine Resûlullah aleyhisselâm devenin yanına gelip ensesini, yahut kuyruğunun üst tarafını okşadı, deve de sustu.

Allah’ın Resulü:

— Bu devenin sahibi kim, bu deve kimindir? diye sordu. Ensâr’dan bir genç gelip:

— Benimdir, ey Allah’ın Resulü, dedi. Peygamber aleyhisselâm:

— Allah’ın sana mülk olarak verdiği bu hayvan için Allah’tan korkmuyor musun? Çünkü bu hayvan bana, senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu söyleyerek senden şikâyetçi oldu, buyurdu.

(Ebû Davud)