Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor:

Peygamber aleyhisselâm, torunu Hazreti Hasan’ı öptü. Yanında da sahâbîlerden Akra’ bin Habis Teymî oturmaktaydı.

Akra’:

— Benim on tane evlâdım var, bunlardan hiç birini öpmedim, dedi. Peygamber aleyhisselâm kendisine baktı ve:

— Şefkat ve merhamet göstermeyen kimseye, Allah da kendi rahmetini ihsan etmez, buyurdu.

(Buharî, Ebû Davud, Tirmizî)

<p* <p=”” *=””></p*>