Beyazıt-ı Bestamî Hazretleri hacca gitmiş, gelirken de Hemedan şehrine uğramıştı. Hemedan’da pazara çıkıp, Usfur çiçeği tohumu aldı. Hemedan’dan devesine binip Bestam’a geldi. Usfur çiçeğinin tohumunu çıkarmak icre torbayı açıp baktığında Hemedan’dan torbanın içine bir miktar karıncanın da girmiş olduğunu gördü.

Ne yapması lâzım geldiğini düşünen Bestamî Hazretleri:

— «Böyle çalışkan bir mahluku vatanından ayırmaya benim hakkım yok…» diyerek, karıncaları geri Hemedan’a götürmeye karar verdi.

O kadar yolu kat’eden Hazreti Beyazıt, karıncaları götürüp aldığı yere geri bıraktı…