Tyt sınavına girecek öğrencilerin sınavdan önce okuyabileceği etkili dua.
  1. Ana Sayfa
  2. Öne Çıkanlar
  3. Tyt sınavına girecek öğrenciler bu kısa ve etkili duayı okuyabilirsiniz
Trendlerdeki Yazı

Tyt sınavına girecek öğrenciler bu kısa ve etkili duayı okuyabilirsiniz

Sınavlardan önce okunabilecek kısa ve etkili dua...

Besmele her hayrın başıdır. Her işe besmele ile başlamak en güzelidir. Ardından Allah Teâla’ya hamd etmek ve Resûlullâh Efendimiz’e salavat getirmek duânın âdaplarındandır.

BESMELE

Bismillahirrahmanirrahim

Okunuşu: “Bismillahirrahmânirrahîm”

Mânası: “Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla”

AYETLERDEN OKUNABİLECEK DUÂLAR

Rabbizidniilmen

Okunuşu: “Rabbi zidnî ilmen”

Mânası: “…Rabbim, ilmimi artır.” (Tâ Hâ Sûresi 114)

Rabbisrahli

Okunuşu: “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Mânası: “…Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Tâ Hâ Sûresi 25-28)

rabbiedhilni

Okunuşu: “Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ.”

Mânası: “…Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ Sûresi 80)

Yorum Yap

Yorum Yap